O iniciativě

České komora architektů ve spolupráci s projekční kanceláří OnPlan zahájila iniciativu ‘Projektuj s Námi’ s cílem zapojit do pracovního procesu uprchlíky se vzděláním v architektuře, stavebnictví, urbanismu a dalších souvisejících oborech. 

Iniciativy zaměřena pomahat Ukrajincům v procesu zaměstnávání, poskytnout psychosociální podporu a zorientovat je v české společnosti.

Momentálně vzniká databáze žádostí a návrhů od ukrajinských odborníků a studentů a českých firem a vzdělávacích institucí. 


Iniciativa vznikla ve spolupráci plánovací kanceláře ONplan a České komory architektů.

Partneři

Web od Profit Visions